Gevaarlijke stoffen
Ook gevaarlijke stoffen vervoeren wij voor u!

Gevaarlijke stoffen 

Tijdens de transport van gevaarlijke stoffen is het meer dan ooit van belang dat alles in orde is. Eén fout kan catastrofale gevolgen hebben. Daarom kies je voor Air-Ro. Bij ons heb je de zekerheid dat alles optimaal getransporteerd wordt, of het nu gaat om medisch transport of om vertrouwelijke documenten. Ook diverse soorten gevaarlijke stoffen kun je aan ons toevertrouwen. Tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen houden wij ons te allen tijde aan de strikte veiligheidsvoorschriften die hiervoor gelden. De wetgeving is de laatste jaren strenger geworden, onder meer om te voorkomen dat het milieu onnodig geschaad kan worden. Wij snappen het belang van veiligheid. Daarom kies je voor Air-Ro als er gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden.

ADR vervoer en de Wet gevaarlijke stoffen 

Wat heeft het ADR met gevaarlijke stoffen te maken? Het ADR is een Europees verdrag. Deze afkorting staat voor Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Dit verdrag heeft te maken met het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Alhoewel het ADR in het binnenland technisch niet van toepassing is, maakt dit Europese verdrag onderdeel uit van de Nederlandse VLG (Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Dit verdrag staat ook wel bekend als de Wet gevaarlijke stoffen. Door ons aan deze wetgeving te houden, weten wij zeker dat de veiligheid te alle tijde maximaal is. Dit is absoluut nodig bij dergelijke items, aangezien ze van nature bijzonder kwetsbaar kunnen zijn. Een juiste toepassing van de geldende voorschriften zorgt ervoor dat wij op een verantwoorde wijze het vervoer van giftige stoffen kunnen uitvoeren. 

Hoe gaan onze chauffeurs om met gevaarlijke goederen? 

In ons land is er een wettelijke verplichting om personeel dat betrokken is bij de omgang met gevaarlijke stoffen speciaal hiervoor op te leiden en kennis te laten maken met de voorschriften die hierbij gelden. Hierbij gaat het niet alleen om het transport van gevaarlijke stoffen, maar ook om het behandelen, laden, lossen en opslaan van dergelijke stoffen. Onze chauffeurs hebben een gepaste gecertificeerde opleiding gevolgd die gegeven werd door onze veiligheidsadviseurs. Zij zijn experts op het vlak van gevaarlijke stoffen. Hierdoor weten wij zeker dat onze chauffeurs over de kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn om het vervoer van gevaarlijke stoffen optimaal uit te kunnen voeren. 

Waarom kies je voor Air-Ro voor het vervoer van giftige stoffen? 

Hierboven heb je kunnen lezen dat Air-Ro de wetgeving rondom gevaarlijke stoffen uiterst serieus neemt. Wij ondernemen alle stappen die nodig zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen. Daarnaast zijn onze chauffeurs speciaal opgeleid om goed om te kunnen gaan met gevaarlijke goederen. Je kunt ons inhuren voor diverse soorten transport, van project logistiek tot aan spoedtransport. Wij staan 24/7 voor je klaar. Bovendien helpen wij je voor scherpe tarieven. 

Koerier nodig? Air-Ro is jouw nummer 1 

Air-Ro is een specialist als het gaat om het transporteren van goederen en documenten. Ook het vervoer van giftige stoffen pakken wij op de juiste manier aan. Of het nu gaat om verpakte producten of losse gevaarlijke stoffen, Air-Ro weet precies hoe het iedere taak moet aanpakken. Neem gerust een kijkje op onze site om de mogelijkheden te bekijken of neem contact op.