Gevaarlijke stoffen
Ook gevaarlijke stoffen vervoeren wij voor u!

GEVAARLIJKE STOFFEN

Op het gebied van gevaarlijke stoffen wordt, mede door de toenemende aandacht voor veiligheid en milieu, kritisch getoetst. Voor het vervoer, alsmede op- en overslag en productie gelden dan ook strikte veiligheidsvoorschriften. Een juiste toepassing van die voorschriften draagt bij tot een verantwoorde uitvoering van het omgaan van gevaarlijk stoffen.

Er geldt een wettelijke verplichting voor personeel dat betrokken is bij het vervoer, behandeling, laden, lossen of opslag van gevaarlijke (afval)stoffen, om kennis te hebben van de voorschriften die daarbij gelden.

Voor iedere modaliteit een gepaste gecertificeerde opleiding, gegeven door onze veiligheidsadviseurs.

Onze veiligheidsadviseurs zijn experts op het gebied van gevaarlijke stoffen en kunnen daarnaast uw organisatie ook voorzien van advies en ondersteuning.